GSKon

Interim Management
Zarządzanie i systemy sprzedaży dla rynku przemysłowego
Specjalizacja w zakresie organizacji systemów sprzedaży i zarządzaniu działalnością handlową przedsiębiorstwa www.gskon.pl.

Typowe zadania:
  • Przeorganizowanie struktury (procedury, systemy rozliczania handlowców, procesy sprzedaży podział obowiązków i odpowiedzialności, wprowadzenie systemu kontroli / CRM)
  • Ocena istniejącego stanu: przegląd kompetencji pracowników, powstrzymanie rotacji najlepszych pracowników, rozstanie się z najsłabszymi;
  • Uporządkowanie relacji z klientami: renegocjacje umów i warunków, określenie relacji partnerskich

 

Firmy GSKon oraz GSK Industry Sp. z o.o. tworzą grupę powiązaną kapitałowo,  działającą aktywnie na rynku przemysłowym od roku 2012.